Privacy verklaring

 

Pure Tans
Grote Wittenburgerstraat 31b
1018 KV Amsterdam
Nederland

puretans.nl
info@puretans.nl
KvK 51670739.

Pure Tans verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mail
  • Telefoon
  • Betaalgegevens
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het contact
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaat type

Pure Tans verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Jou te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Jou de mogelijkheid te geven om bestellingen te plaatsen en deze af te handelen;
 • Jou desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en tot slot;
 • Jouw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Pure Tans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden
Pure Tans verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Pure Tans gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee
onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Je hebt het recht om:

   • jouw persoonsgegevens in te zien;
   • een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
   • een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
   • verwijdering van jouw gegevens aan te vragen;
   • jouw gegevens te laten overdragen aan iemand anders;
   • een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 8.
   • Mocht je vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Pure Tans hebben, stuur dan een verzoek naar info@puretans.nl
   • Pure Tans wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan. Daarom vragen wij je vriendelijk om, tezamen met jouw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van jouw privacy verzoekt Pure Tans je om in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
  • Pure Tans zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

  Pure Tans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@puretans.nl

   

   

  CONTACT

  About Us

  + 31 6543476

  info@puretans.nl

  KvK: 51670739

  Shop

  Subscribe

  © 2022 Pure Tans. All rights reserved.